Valfrihet & delaktighet.

Neodevs modell genomsyras av valfrihet, delaktighet, öppenhet och gemenskap. Välj själv vilka uppdrag du tar och vilken fördelning du vill ha mellan lön, pension och andra resurser. Du får möjligheten att vara med i utvecklingen av företaget samtidigt som du utvecklar dig själv.

Vi ställer inga krav på antalet arbetade timmar, det är hur bra uppdraget utförs och att kunden är nöjd som är det viktiga.

En modell som fungerat i 17 år.

Vi på Neodev skapar det bolag som vi själva vill arbeta i. Genom stor valfrihet vill vi få alla att trivas och utvecklas. Efter att ha provat vår modell är det få som vill byta till en vanlig anställning igen.

Öppenhet & Ärlighet & Ödmjukhet & Delaktighet