Software engineering.

För oss innebär mjukvaruutveckling något mer än att bara producera kod. Vår öppna modell garanterar konsulter som tar ansvar inte bara för sig själva utan även för sina uppdrag. Att se hela bilden, ta an utmaningar och lösa problem är det vi gör bäst!

Tidigare projekt.

Software engineering

Tools development

Applikations- och verktygsutveckling på företag som utvecklar mjukvarubibliotek för modellering. GUI-programmering i Java med SWT/Jface och serverlogik i Python till applikation för kompilering och simulering av modeller. HTML-dokumentationsgenerering i Java med freemarker och jsoup. Dokumentationsvalidering med node.js.

Software engineering

Telecom

Utveckling och support av telekommjukvara skriven i C. Prototyphantering, testning och felsökning av den senaste mobila telefonteknologin. Drivande av den agila arbetsprocessen. Ansvar för processhanteringen av inkommande fel för olika prototyper samt underhåll och kontinuerlig uppdatering av mjukvaruversioner för kundtestning.

Front end engineering

ICT

Utveckling och design av webgränssnitt i ett världsledande bolag inom nätverkskameror. Arbete i litet team med att anpassa en webapplikation för specifika produkter.

Software engineering

Smartphone app

Produktutveckling i ett startup-bolag med fokus på personsäkerhet. Design och utveckling av iOS-app skriven i Swift med stort fokus på användarvänlighet samt uppkoppling mot MongoDB-databas för realtidsuppdatering av användardata. Agilt utvecklingsteam bestående av både front-end- och back-end-utvecklare i nära samarbete.

Testsystemutveckling

Automotive

Design och implementation i C# av testriggkontroll. Testriggen används för mekanisk prototypvalidering och end of line-test inom fordonsindustrin. Projektetet var ett helhetsåtagande från use case-analys till driftsättning. I uppdraget ingick även uppgradering till, och validering av, ny styrelektronik.

Software engineering

Networking

Utveckling av ett system för nätverksstyrning skrivet i Java och C. Fokus på implementation och debugging av diametergränssnitten Gx och Gy. Jobbar i ett team av utvecklare men också i nära kontakt med, och i support av, fältingenjörer som installerar systemet hos kunder över hela världen.

Software engineering

Medtech

Utveckla drivrutiner för styrning av motorer och sensorer i ett medteksystem. Programmering sker i C och miljön är Linux. Projektet drivs agilt och man har möjlighet att påverka allt från hårdvara till användargränssnitt.

Software engineering

Digitalt ljud

Arbete med en ljudförbättrande algoritm avsedd att köras på mobila enheter. Utvecklings- och utvärderingskod utvecklas i Matlab, CPU-optimerad kod i C++.

Test framework

Medtech

Design och implementation av testramverk i Python. Simulering av noder i form av intelligenta mock-ups samt avkodning och loggning av CAN-signaler under systemtest. Utveckling av TCP-interface för skriptning av automatiska knapptryckningar i .NET-användargränssnitt.

Software engineering

ICT

Produktutveckling i ett världsledande bolag inom nätverkskameror och video encoders. Skriva drivrutiner och kernel moduler för ett inbyggt Linux system. I arbetet ingår även att driva förstudier för nya funktioner i kameran. Programmering sker i C och Python.

Software engineering

3D-grafik

Arbete med datorseende, datorgrafik och bildanalys på system med begränsad hårdvara där målet är 3D-rekonstruktion.  Implementation görs på Linuxmiljö i MatLab, Java, C++ och parallelliseras med openCL och openGL.

Test automation

Automotive

Design och implementering av automatiserade testfall i Vector CANoe, för test av elektroniska styrenheter i HIL-riggar. Arbetet bedrivs i agila projekt med tätt samarbete mellan olika utvecklings- och testavdelningar.