Informationspolicy

Neodev AB (org.nr 556909-9756) Södergatan 3, Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vårt CRM system (kundregister). Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679)

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du anmäler dig till seminarier, vid kundmöten och annan direktkontakt med Neodev AB. Vi hämtar även data från publika källor.

Vad använder vi uppgifterna till?

Neodev AB behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden mot våra befintliga kunder och samt skicka ut information om vår verksamhet till utvalda potentiella kunder i form av mail och evenemangsinbjudningar.

Anmälan till evenemang och personliga möten

Syfte: Administrera evenemang och möten.

Typ av uppgifter: namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Kunduppgifter

Syfte: Fullgöra våra åtaganden

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke.

Uppgifter från arbetssökande

Syfte: Fullgöra våra åtaganden vid rekryteringsprocesser

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobiltelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Samtycke

Vem behandlar uppgifter?

Din integritet är mycket viktig för oss. Neodev AB ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi säljer inte personuppgifter.

Rätt att begära information

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Neodev AB. Om du önskar sådan information, ska du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Observera att en begäran via e-post inte kan godtas.

English