directions_car
 • Typescript

 • Node

 • React

 • Azure

 • Nest

 • Git

 • Figma

Kundcase

Haldex

Som en världsledande leverantör av hållbara bromssystem och luftfjädringslösningar inom fordonsindustrin tillhandahåller Haldex även tjänster för tillverkare av fordonen i fråga. Vi fick förtroendet att modernisera och digitalisera ett av beräkningsverktygen Haldex använder för typgodkänning av lastbilssläp (t.ex. semitrailers).

Typgodkänning

För att kunna sälja fordon i EU behöver de vara typgodkända och en bromsberäkning som visar fordonets bromsprestanda måste finnas med i typgodkännandet. Haldex gör ungefär 2000 bromsberäkningar per år åt sina kunder som en del i produkterbjudandet.

När någon av Haldex kunder har tagit fram en ny trailer-design hämtar de en blankett från Haldex hemsida och fyller i specifikationerna för det nya fordonet och skickar in för att få reda på om deras design uppfyller EU-kraven.

På kontoret i Landskrona sitter Haldex ingenjörer och tar emot blanketterna för beräkning. Till sin hjälp har de ett program som de flyttar över siffrorna från blanketten till. Processen involverar vissa designval från Haldex sida och i slutändan producerar applikationen ett dokument med beräkningarna som krävs för typgodkännandet som de skickar tillbaka till kunden.

“Verktyget som används för att göra bromsberäkningarna är framtaget för ca 25 år sedan och med dagens tillgång på mjukvaror och onlinetjänster insåg vi att det borde gå att förbättra verktyget och därmed förenkla arbetet med att göra bromsberäkningen.”

 • Fredrik Rennstam, Application & Technical support på Haldex

Programmet kräver många manuella val och ger inget stöd i beräkningsprocessen, det är lätt att det blir fel och det tar tid att göra justeringar. Dessutom blir det stora mängder manuellt arbete med att tolka designspecifikationer och kommunicera fram och tillbaka med kunderna för att få fram rätt underlag.

En bättre lösning

Kristoffer Örndahl (Chief Engineer Mechatronics på Haldex) vände sig till Neodev Studio för att se hur vi kunde förbättra verktyget. Det gamla programmet var skrivet i Delphi på tyska och gav inte mycket att gå på. Efter utvärdering så landade vi i att ett helt nytt koncept skulle utvecklas.

Vi kom snabbt fram till att en molnbaserad lösning som rationaliserar bort PDF-blanketterna och låter kunderna själva använda tjänsten för att fylla i sina designspecifikationer var rätt väg framåt.

Med den riktningen utstakad kunde lösningen börja ta form och fokus blev tydligt:

 • Ett lättanvänt gränssnitt
 • Interaktiv bromsberäkning med realtidsåterkoppling
 • Enkel användar/rättighets-hantering
 • Ett tydligt projekt-baserat arbetssätt från start till slut

Processen

En klickbar prototyp utvecklades i Figma med tillhörande komponentbibliotek baserat på Haldex nya (vid tillfället ännu inte lanserade) hemsida. Samtidigt började arbetet med att förstå reglementet för typgodkänning (UN ECE R13) och beräkningarna som krävs, samt demontering av den gamla applikationen.

Under projektets gång jobbade vi i nära samarbete med Kristoffer Örndahl, Joakim Gripemark, André Wilt och Fredrik Rennstam på Haldex för att förstå beräkningsprocesssen, deras krav och att utveckla den konceptuella designen av det nya systemet.

Tack vare en node-backend, baserad på Nest, och en frontend byggd med React, kunde vi använda Typescript som gemensamt språk vilket låter våra utvecklare sömlöst gå mellan frontend och backend. Detta gjorde att vi snabbt kunde deploya MVP-versioner som Haldex fick känna på under utvecklingens gång.

“Samarbetet med Anders Lööf och hans medarbetare har fungerat mycket bra från start till slut. Teamet på Neodev har på ett imponerande sätt satt sig in i det komplicerade reglementet (UN ECE R13) som reglerar kraven för bromsprestanda…”

 • Fredrik Rennstam, Application & Technical support på Haldex

BrakeIT Online

“Det här är 1000 gånger smidigare”

 • Fredrik Rennstam, Application & Technical support på Haldex

Under projektets lopp jobbade vi iterativt med designen och inkorporerade återkopplingen från Haldex. I den nya tjänsten har både beräknare och kunder konton i Microsoft Azure AD, vilket låter Haldex administrera roller och rättigheter på samma sätt som de redan gör i Active Directory. Detta öppnar även upp för att ge beräkningsförmåga åt specifika kunder (t.ex. andra Haldex-kontor i världen eller kunder som har expertkompetens).

Istället för att ladda ned en PDF och fylla i så får kunderna nu en inloggning till BrakeIT Online där de kan starta ett nytt projekt och följa det genom processen. De får reda på när beräkningarna är klara och kan ladda ned en PDF med beräkningarna som krävs för typgodkännandet som genereras av vår backend.

Ingenjörerna på Haldex plockar upp projekten i webgränssnittet och ser i realtid vilken påverkan deras justeringar har för typgodkännandet genom olika grafer och visualiseringar av vilka krav som levs upp till eller inte. När designen lever upp till kraven låser de projektet, rapporten genereras och kunden meddelas.

“Ett bra exempel på nyttan med det nya verktyget är från i somras när jag och Joakim behövde bryta vår semester för att göra ett större antal bromsberäkningar till en av Haldex kunder. Tiden det tog med det nya verktyget innebar att vi efter en kort men intensiv insats kunde återgå till vår semester.

Med det gamla verktyget hade betydligt fler semesterdagar behövts för att lösa uppgiften!”

 • Fredrik Rennstam, Application & Technical support på Haldex
Haldex

English