Erfarna problemlösare inom software engineering.

Vi har sedan starten 2013 arbetat ute hos kunder som mjukvarukonsulter. Neodev genomsyras av delaktighet och öppenhet, från rekrytering till slutkund och vi har under åren lockat till oss medarbetare som delar dessa värderingar. För oss innebär mjukvaruutveckling något mer än att bara producera kod. Att se hela bilden, ta oss an utmaningar och lösa problem är det vi gör bäst!

Vår öppna modell garanterar konsulter som tar ansvar inte bara för sig själva utan även för sina uppdrag. Vi kan därför garantera en kvalitet och kompetens som är svår att matcha.

Mjukvaru- specialister.

Web.

I webbutvecklarens värld rör sig teknikutvecklingen snabbt. Genom en fundamental förståelse för interaktionsdesign och sunda programmeringsprinciper kan vi leverera gränssnitt som lever upp till slutanvändarens förväntningar oavsett uppdrag.

Mobile apps.

Vissa problem kan bara lösas med en välskriven mobilapp! En app som från grunden är designad för den mobila upplevelsen, programmerad i operativsystemets egna ramverk. Vi har specialkompetens både inom Kotlin och Swift!

[I pipen]

DevOps.

En välfungerande pipeline är a och o för att ett fungerande utvecklingsteam. Inom agil utveckling är det ett måste med CI och CD för att kunna leverera med kvalitet och i tid. Vår bakgrund inom testutveckling ger oss en gedigen kunskap inom dev ops-världen.

Machine learning.

Under de senaste åren har det skett en riktig revolution inom både mjuk- och hårdvara, vilket har gett oss massor av nya möjligheter att använda smarta lösningar inom allt fler branscher och produkter. Neodev har satsat på machine learning i flera år och har många experter på området med flertalet projekt under bältet! Läs mer om hur vi jobbar med machine learning här!

Data science.

Att förstå data och vad man kan få ut av den tillhör en av de stora uppgifterna i dagens AI/ML-landskap. Våra data scientists kan hjälpa er komma till rätta med stora datamängder, extrahera värdefull information, göra förstudier för machine learning-project eller sätta upp en fungerade MLOps pipeline.

Custom tools.

Specialskrivna applikationer behövs inom flera olika områden. Vi har erfarenhet av att utveckla specialapplikationer för produktion, test och administration etc. inom flera olika branscher så som Automotive, Medtech och Telecom m.fl.

[Cyberspejs]

[Perfekt passform]

Cloud

Molnbaserad infrastruktur är vardagsmat för oss! Vi har expertis inom Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud Platform. Allt från att sätta upp en webbserver, via cloud functions, till att konfigurera DNS-inställningar.

Några tidigare uppdrag.

arrow_back_ios
health_and_safety
 • UX

 • Typescript

 • React

 • Figma

 • SignalR

 • SIP

 • VoIP

Larmcentral

Äldre och kroniskt sjuka som har ett ordinärt boende (dvs inte bor på någon sorts hem) kan bruka ett s.k. trygghetslarm. Om något skulle hända (t.ex. en olycka) kan de enkelt trycka på en knapp för att komma i kontakt med någon som kan hjälpa dem.

När brukaren larmar skickas detta ofta till en larmcentral som kopplar upp ett samtal med en larmoperatör.

Som underkonsulter designade vi ett nytt larmhanteringssystem med fokus på att hålla ihop ärenden (så att larm och larmhantering inte hanteras separat), med målet att minska antalet missade uppföjningar.

Detta inkluderade såväl UX-design som utveckling av larmcentralen, en webapplikation med VoIP-funktion och realtidsuppdaterad larmkö, som körs på larmoperatörernas datorer i larmcentralen.

book
 • Java

 • SWT/Jface

 • Python

 • jsoup

 • Node

 • HTML

Applikations- och verktygsutveckling

Applikations- och verktygsutveckling på företag som utvecklar mjukvarubibliotek för modellering.

GUI-programmering i Java med SWT/Jface och serverlogik i Python till applikation för kompilering och simulering av modeller. HTML-dokumentationsgenerering i Java med freemarker och jsoup. Dokumentationsvalidering med node.js.

phone_iphone
 • Swift

Smartphone-app

Produktutveckling i ett startup-bolag med fokus på personsäkerhet. Design och utveckling av iOS-app skriven i Swift med stort fokus på användarvänlighet samt uppkoppling mot MongoDB-databas för realtidsuppdatering av användardata.

Agilt utvecklingsteam bestående av både front-end- och back-end-utvecklare i nära samarbete.

videocam
 • Javascript

 • Backbone

 • Gerrit

 • Git

Frontend för nätverkskameror

Utveckling och design av webgränssnitt i ett världsledande bolag inom nätverkskameror. Arbete i litet team med att anpassa en webapplikation för specifika produkter.

directions_car
 • C#

Testriggkontroll

Design och implementation i C# av testriggkontroll. Testriggen används för mekanisk prototypvalidering och end of line-test inom fordonsindustrin.

Projektetet var ett helhetsåtagande från use case-analys till driftsättning. I uppdraget ingick även uppgradering till, och validering av, ny styrelektronik.

view_in_ar
 • Linux

 • Matlab

 • Java

 • C++

 • OpenCL

 • OpenGL

3D-rekonstruktion

Arbete med datorseende, datorgrafik och bildanalys på system med begränsad hårdvara där målet är 3D-rekonstruktion. Implementation görs på Linuxmiljö i MatLab, Java, C++ och parallelliseras med openCL och openGL.

equalizer
 • Matlab

 • C++

Ljudförbättrande algoritm

Arbete med en ljudförbättrande algoritm avsedd att köras på mobila enheter. Utvecklings- och utvärderingskod utvecklas i Matlab, CPU-optimerad kod i C++.

videocam
 • Linux

 • C

 • Python

Drivrutiner & kernel-moduler

Produktutveckling i ett världsledande bolag inom nätverkskameror och video encoders. Skriva drivrutiner och kernel-moduler för ett inbyggt Linux system. I arbetet ingår även att driva förstudier för nya funktioner i kameran. Programmering sker i C och Python.

camera_video
 • Typescript

 • React

 • Figma

 • UX

 • Couch & Pouch

 • Angular

 • PWA

Installatörverktyg

När ett övervakningssystem ska installeras på t.ex. en flygplats (eller en idrottsarena eller butik) kommer en installatör och undersöker platsen. Denne gör en plan för hur kameror (och annan utrustning) bör placeras och räknar på hur nätverket (för nätverksuppkopplade kameror krävs ofta PoE och switchar som kan hantera bandbredden och elkraven) och lagringen ska dimensioneras.

För att underlätta detta skapades en webapp med offlinestöd. Målet var att installatören ska kunna köra appen i en tablet och använda den som hjälpmedel under besöket på omårdet.

Appen räknar sedan ut alla krav och föreslår lösningar ur produktsortimentet (t.ex. tillbehör, nätverksvideoinspelare och annan utrustning). Den kan sedan producera en BOM och andra användbara dokument.

En kartfunktion utvecklades där installatören kan placera ut kameror på en Google Map (eller en inläst planlösning). UX-design och frontendutveckling gjordes i ett litet team på företaget i fråga.

arrow_forward_ios

English