Neodev Studio.

Från vårt kontor i hjärtat av Malmö utvecklar vi kundunika mjukvarulösningar, i nära samarbete med våra kunder, där kunden står för domänkunskapen och Neodev står för mjukvarukompetensen.

Med Neodev Studio erbjuder vi helhetslösningar, från problemdefinition till färdig produkt, i team med bred kompetens som tar ansvar för hela projektet.

directions_car
 • Typescript

 • Node

 • React

 • Azure

 • Nest

 • Git

 • Figma

Kundcase

Haldex

Som en världsledande leverantör av hållbara bromssystem och luftfjädringslösningar inom fordonsindustrin tillhandahåller Haldex även tjänster för tillverkare av fordonen i fråga. Vi fick förtroendet att modernisera och digitalisera ett av beräkningsverktygen Haldex använder för typgodkänning av lastbilssläp (t.ex. semitrailers).

Typgodkänning

För att kunna sälja fordon i EU behöver de vara typgodkända och en bromsberäkning som visar fordonets bromsprestanda måste finnas med i typgodkännandet. Haldex gör ungefär 2000 bromsberäkningar per år åt sina kunder som en del i produkterbjudandet.

När någon av Haldex kunder har tagit fram en ny trailer-design hämtar de en blankett från Haldex hemsida och fyller i specifikationerna för det nya fordonet och skickar in för att få reda på om dera…

Läs mer om Haldex
Haldex

Ett urval av kunder:

All kompetens på ett ställe.

Specialbyggda lösningar.

Vissa problem kräver specialbyggda lösningar och det är precis det vi är experter på! I våra Studio-projekt driver vi design och utveckling av hela (eller delar av) system. Vi utvecklar allt från företagsinterna verktyg till slutanvändar-applikationer i våra kunders namn. Om det inte finns någon tredjepartsprodukt som löser problemet så finns vi där!

Digitalisering & cloud.

Många av våra Studio-projekt handlar om digitalisering av redan existerande applikationer. Det kan vara allt från att ersätta gammal hederlig pappershantering till att byta ut en dammig Pascal-app till ett användarvänligt mobilanpassat web-gränssnitt som kör mot en modern moln-infrastruktur i t.ex. Microsoft Azure.

Bred kompetens.

De senaste åren har vi utökat vår kompetens genom att anställa ingenjörer med olika bakgrund och specialistområden. Vi kan allt från projektledning till UX, till backend och devOps. Detta ger oss möjlighet att driva hela projekt där vi ansvarar för hela produktions-kedjan från start till slut.

[I molnet]

[Alla delar]

Ingenjörskonst.

Tack vare vår unika modell kan du lita på att våra ingenjörer är engagerade och kompetenta. Vi pillar gärna med avancerade beräkningar och komplicerade visualiseringar. Allt från monitorering av produktionslinor eller beräkningsverktyg med fysikaliska formler till användaränliga gränssnitt. Vi jobbar ständigt för att Neodev ska vara synonymt med högkvalikativ ingenjörskonst.

Hela projekt eller delar.

Vi antar uppgifter av olika storlek och komplexitet, allt från hela projekt (t.ex. webappar) till delar av system (t.ex. backend). Inget projekt är för stort eller litet!

[Platsbyggt]

Off-shore? Prova south-shore!

[Malmös kust]

Tack vare vår flytt till egna lokaler i centrala Malmö kan vi erbjuda Studio-projekt där vårt team sitter in-house på Neodev och driver projektet i nära samarbete med kunden.

Förutom Öresundsregionen så ger detta oss möjligheten att anta uppdrag i hela Sverige och resten av norden.

Några tidigare uppdrag.

arrow_back_ios
directions_car
 • Node.js

 • JavaScript

 • TypeScript

 • React.js

 • FoalTS

 • MS-SQL

Produktionsvisualisering online

Utveckling av webbapplikation för att i realtid kunna övervaka produktionsutrustning, åt en kund inom fordonsindustrin. Systemet möjliggör att få information om både tillverkade komponenter och alla produktionssteg i flera olika produktionslinor.

Backenden är utvecklad i Node.js (FoalTS framework, TypeScript) och har till uppgift att hämta ut data från befintliga MS-SQL databaser. Frontenden är utvecklad för att på ett enkelt och övergripligt sätt presentera produktionsdata i realtid till slutanvändare i mobilformat för enkel åtkomst, och är utvecklad i React.js (TypeScript).

paid
 • NLP

 • Python

 • React

 • MongoDB

 • Javascript

 • Flask

 • Git

 • C#

 • ASP.NET

 • .NET-framework

Klassificeringssystem

AI-modul för integrering i ett befintligt system för att kategorisera text data i olika klassificeringssystem. Arbetet inkluderade text pre-processing och implementering av modeller för att bädda in ord.

Frontendutveckling för samma system - utveckling av ett user interface i React för att hantera input data, demonstrera kategorisering och underlätta datainsamling.

Samma kund valde oss för att modernisera deras befintliga webbapplikation som var skriven i jQuery och webforms. Utveklingen gjordes i React och arbetet krävde planering, omstrukturering och utveckling av ett nytt arbetsflöde för att kunna leverera en klonad version av webbapplikationen med ytterligare funktioner.

home
 • Python

 • Node

 • Javascript

 • scikit-learn

 • XGBoost

 • GCP

 • Firebase

 • React

 • Google Apps Script

 • NLP

 • FastText

 • Firestore

 • Cloud run

 • OpenAPI

 • JWT

Maskininlärnings-ramverk för fastighetssystem

Utveckling av ett maskininlärnings-ramverk för ett fastighetssystem i form av en webbapplikation på GCP med en React frontend.

Ramverkets funktioner inkluderar datauppladdning, modellträning och evaluering samt predicering.

Utveckling av ett system för dokumentkategorisering, regression och outliner detection genom användning av Facebooks fastText.. Systemet körs på GCP AI Platform för att underlätta långa träningstider.

arrow_forward_ios

English